۲ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

ارتعاش افکارتان را تنظیم کنیداین جهان بر اساس نظم استوار است و هیچ چیز اتفاقی نیست.

ذهن انسان به واسطه هوا، قادر است ارتعاشات فکری را که از ذهن افراد دیگر ساطع می شود،دریافت کند.

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
hamed

تاثیر دعا

نظم الهی اقتضا می کند که برای دیگران دعا کنیم،خواه خود شخص آن را خواسته و یا از این موضوع خبر نداشته باشد.

تصویر این امر که دعا کردن برای پدر،مادر یا دوستی که بیمار است و محتاج دعا،اگر با میل و موافقت وی نباشد،کار درستی نیست،فکری است عبث و باطل و بیشتر بر پایه خرافات و باورهای غلط می باشد.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
hamed