ما نمی توانیم باد،باران یا دیگر تغییرات آب و هوایی را تحت کنترل خود بگیریم.

اما می توانیم بادبان هایمان را در جهتی که می خواهیم بچرخانیم تا در مسیر مورد نظر خود حرکت کینم.


هر فرد موفقی، این ظرفیت را دارد که در اوج*طوفانی* از احساسات،ثبات، وضوح و قدرت خود را حفظ کند.

این امر چگونه به دست می آید؟

این افراد یک قانون اساسی دارند:

*هرگز بیشتر از ده درصد از وقت خودتان را صرف فکر کردن به مشکل نکنید، همیشه حداقل نود درصد وقت خود را روی حل آن صرف کنید*

برای کنترل فوری روی الگوهای ذهنی و عاطفی خودتان باید ترکیبی از واقع بینی و خوش بینی داشته باشید.

در حقیقت زندگی یک تعادل است.

اگر از دیدن علف های هرزی که در حال از بین بردن ریشه های درختان در باغ هستند، خودداری کنیم، توهمات زندگی ما را ویران خواهند کرد.

زندگی خود را بدتر از آن چیزی که هست نبینید، آن ها را بهتر از آن چه که هستند ببینید.


کتاب 365 گام تا موفقیت

آنتونی رابینز

منبع سایت قانون جذب


بهترین وبلاگ سایت بلوگ، وبلاگ پر بازدید راز،قانون جذب،