اینکه سر سحری 50 تا لیوان آب بخورید و انتظار داشته باشین تو روز تشنه نشید ...

.

.

.

.

.

.

این خاصیت فقط مربوط به شتر هست.

خودتونو منفجر نکنین.

باتشکر روابط عمومی آب و فاضلاب

-----------------------------------------------------

خاطرات:ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﻡ ﺭﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ، ﺑﻪ ﻳﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻥ ﻗﻀﻴﻪ ﺭﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻴﺎﺩ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺟﺎﻱ ﭘﺪﺭﻡ ﺟﺎ ﺑﺰﻧﻪ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻤﻮ ﺑﮕﻴﺮﻩ، ﻳﺎﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ، ﻳﻬﻮ ﺟﻠﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﻭ ﻧﺎﻇﻢ ﺯﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺭﺕ ﺧﻮﺍﺑﻮﻧﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻢ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﻭﺿﻊ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻧﻪ؟! ﻣﻨﻢ ﻳﺪﻭﻧﻪ ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺍﺣﻤﻖ!

ﻧﺎﻇﻢ ترسیده ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻨﺎ ﺩﻳﮕﻪ ﮐﻴﻦ؟ ﻳﺎﺭﻭ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﺷﻮ ﺩﺭ آﻭﺭﺩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﺗﻮ ﺣﻴﺎﻁ ﻣﺪﺭﺳﻪ، ﺍﻭﻥ ﺑﺪﻭ ﻣﻦ ﺑﺪﻭ!

ﺧﻼﺻﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻢ ﺭﻭ ﻣﻴﺪﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ! میگفتن: این باباش نه انسانیت میفهمه نه شعور داره، کارنامه اش را بدید به خودش 😅😅😂

-----------------------------------------------------

رفتم شلوار جین بخرم، اولی رو پرو کردم یه کم تنگ بود.
فروشنده گفت: یه دوبار بپوشی جا باز میکنه!
دومی رو پوشیدم یه کم گشاد بود. فروشنده گفت:
چیزی نیست یه دو بار آب بخوره تنگ میشه
لامصبا شلوارم هوشمند کردن!

-----------------------------------------------------

ﻣـــــن ﺩﺭ ﺗﻼﺷـــــم ﮐﻪ ﻓﺎﺻـــــﻠﻪ آشپزخونه ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻗـــــمو ﺗـــــﻠﻪ ﮐﺎﺑـــــﯿﻦ ﺑﺰﻧـــــم...


جوک های جدید و خنده دار, جوک خنده دار, جوک خفن, جوک های خنده دار, جوک جدید, جوک 94, جوک جدید باحال