خوبشختی چیزی نیست که آن را به آینده موکول کنید، شما باید خوشبختی را در امروز خود به تصویر بکشید.

افراد خوشبخت کارهای بسیاری انجام می دهند، آن ها وقتشان را به قدردانی، خوش بین بودن، مهرورزی، پرورش رابطه های دوستانه، پیگری اهداف ارزشمند، درک لذت های کوچک زندگی و کارهایی از این دست می گذرانند.

افراد خوشبخت هرگز به کار دیگران سرک نمی کشند.

در این فکر نباشید که دیگران چه کار می کنند و به دنبال این نباشید که آن ها کجا هستند و چه دارایی های دارند.

در اصل اوضاع هیچ کسی از شما بهتر نیست، این شما هستید که در مسیر زندگی خود قدم بر می دارید.

برخی از چالش های زندگی ما به این دلیل ایجاد می شوند که ما شرایط پشت صحنه زندگیمان را با ظاهر ساختگی زندگی دیگران، مقایسه می کنیم.

از همین لحظه دست از مقایسه کردن بردارید و آنچه را باعث سردرگمی تان می شود،نادیده بگیرید.

همواره بهترین آرزوها و بزرگترین اهدافتان را در نظر داشته باشید و هر روز زمان را صرف اندیشیدن به آن ها کنید.

از تنها قدم زدن نهراسید، بلکه از آن ها لذت ببرید، هرگز اجازه ندهید منفی بافی دیگران، مانع رسیدن شما به بالاترین سطح از توانایی هایتان شود.

همان کاری را انجام دهید که در عمق وجودتان می دانید برای شما، بهترین است.


مجله راز

منبع سایت قانون جذب