خلاقیتتون تو حلقم *:| straight face
http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-1612.jpg
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
داوره اصن شوخی نداره هاااا*:-S worried
 
http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-1622.jpg

 
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
داره فیلم ترسناک میبینه *:-B nerd تنها هم هست 
 
http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-1632.jpg

 
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
اینا دست جمعی فیلم ترسناک میبینن*:D big grin
 
http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-1642.jpg

 
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
اینم با اونایی هست که دارم فیلم میبینن*=)) rolling on the floor
 
http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-1651.jpg

 
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
تو ایران شوهر کمه تو غرب کمبود زن هست فک کنم *:-? thinking
 
http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-166.jpg

 
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بچه ها قدیما هم کلیپس بوده *:-O surprise

باورتون نمیشه ؟؟؟؟ */:) raised eyebrows
اینم فسیلش *B-) cool
 
http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-167.jpg

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

شرح در عکس *:) happy
 
http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-168.jpg

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

اعصاب نداره هاااا *:| straight face
 
http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-169.jpg

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماشالله به غیرتش *=D> applause
 
http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-170.jpg

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقیقتا همینه *:( sad
 
http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-171.jpg

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خو عزیز من این چیه ساختی *~X( at wits' end
 
http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-172.jpg

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
خودتون ببینید ، من نمیتونم حرف بزنم *=)) rolling on the floor
 
http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-173.jpg
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

اندر حکایات فامیل دور ....

http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-174.jpg
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

محتویات چیپس *^#(^ it wasn't me
 
http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-175.jpg
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

یادش بخیر واقعا ... *:) happy
 
حس نوستالژیمو برانگیخت*:x lovestruck
 
http://sibtorsh.ir/wp-content/uploads/2014/12/Fun-176.jpg