قدر نیرو و زیبایی جوانیتان را بدانید

ولی اگر هم ندانستید، مهم نیست

روزی قدرِ نیرو و زیبایی جوانی تان را خواهید دانست

که طراوت آن، رو به افول گذارد،

اما باور کنید تا بیست سال دیگر،

به عکسهای جوانی خودتان نگاه خواهید کرد

و به یاد می آورید چه امکاناتی در اختیارتان بوده و چقدر فوق العاده بوده اید.

آن طور که

تصور می کردید چاق نبودید.

و همه چیز در بهترین شرایطش بوده

تا شما احساس خوب داشته باشید.

نگران آینده نباشید

اگر هم دلتان میخواهد

نگران باشید،

فقط این را بدانید که

نگرانی همان اندازه مؤثر است که 

جویدنِ آدامس بادکنکی 

در حل یک مساله‌ی جبر


مشکلات اساسی زندگی شما بی تردید

چیزهایی خواهند بود که هرگز به

مخیله‌ی نگرانتان هم خطور نکرده اند،

از همان نوعی که یک روز سه شنبه‌ی عاطل و باطل ناگهان احساس بد پیدا می کنید

و نسبت به همه چیز بدبین می شوید


با دلِ دیگران بی رحم نباشید .

عمرتان را با حسادت تلف نکنید.

گاهی شما جلو هستید و گاهی عقب.

مسابقه طولانی است و سر انجام، خودتان هستید که با خودتان مسابقه می دهید.

ناسزا ها را فراموش کنید.

افراد ناباب و نارفیق را فراموش کنید

نامه های عاشقانه ی قدیمی را حفظ کنید.

صورت حسابهای بانکی و قبضها و... را دور بیاندازید.

اگر نمی دانید می خواهید با زندگیتان چه بکنید، احساس گناه نکنید.

جالبترین افرادی را که در زندگی ام شناخته ام

در 22 سالگی نمی دانستند می خواهند با زندگیشان چه کنند.

برخی از جالبترین چهل ساله هایی هم که می شناسم هنوز نمی دانند......

با زانوهایتان مهربان باشید.

وقتی قدرت زانوهای خود را از دست دادید

کمبودشان را به شدت حس خواهید کرد.

- ممکن است ازدواج کنید، ممکن است نکنید.ممکن است صاحب فرزند شوید، ممکن است نشوید. احتمال هم دارد که در هشتاد و پنجمین

سالگرد ازدواجتان رقصکی هم بکنید.

هرچه می کنید،

- نه زیاد به خودتان بگیرید،

- نه زیاد خودتان را سرزنش کنید.

-انتخابهای شما بر پایه ی 50 درصد بوده،

همانطور که مال همه بوده.


درود بر شما خوبان و مهربانان 


سلامتی بدنتون رو فراموش نکنید 

و مراقبش باشید