زندگی ما داستانی است که هر روز آن را زندگی می کنیم.

ما درباره این که چه کسی هستیم و چیزهایی که باور داریم و آنچه که سزاوارش هستیم، وجود خود را تعریف و تایید می کنیم، این داستان ها اغلب بر اساس منیت و خودخواهی ما هستند.

هم اینکه با مشخص کردن داستان ها و برداشت های خود از وجود کنونی تان شروع کنید.

آیا هویت شما از جملاتی شرطی، نظیر*زشت هستم*،*هرگز عاشق کسی نخواهم شد*،*همیشه اتفاقهای بدی برای من می افتد*و... ریشه می گیرد؟

گاهی ممکن است به ندرت به این افکار توجه داشته باشید، زیرا عادت دارید به آن ها گوش دهید، به همین دلیل است که آگاهی از خودتان گامی بزرگ است.

زمانی که برخی خطوط داستان خود را شناسایی کردید، این گونه به تصویرسازی بپردازید:

به آرامی با چشمان بسته بنشینید و به یکی از داستان هایی که بر اساس منیت و خودخواهی است، فکر کنید.

داستان را برای خود بازگو کنید و تغییرات فیزیکی را که ایجاد کرده است،تجربه کنید.

اکنون داستان را تغییر دهید. برای خود داستانی جدید بنویسید. زمانی که چشمانتان هنوز بسته است، خود را فردی زیبا، سرزنده و قدرتمند تصور کنید و به منبع بی پایان قدرت، زیبایی و بخشش پیوند دهید.

همیشه شاداب، زیبا و تغییر پذیر هستید زیرا تا ابد به منبعی متصل هستید که همه نیکی ها را پدید می آورد.

هنگام تجسم، توجه کنید که چه احساسی دارید. باید احساس قدرت، آرامش و رو به رشدی داشته باشید. در این صورت ترس به آرامی از بین می رود.

کتاب عاشق خودت باش

سارا ماریا

منبع سایت قانون جذب

کتاب عاشق خودت باش،خلاصه کتاب عاشق خودت باش،نکاتی در مورد تغییر هویت،