امروز من مثبتم! فکرم مثبت است کارهایم مثبت است لبخندم عشق و کمکم به دیگران مثبت است. من روزی کاملا خوب پرانرژی و مثبت سپری می کنم.


مجله راز

منبع:سایت قانون جذب