1-شکرگذاری به داشته هایتان برکت می دهد و شما را در رسیدن به خواسته هایتان بازی می کند.

2-شکرگزاری، سراسر ذهنتان را به سمت همگویی و هماهنگی نزدیکتری با انرژی های خلافه کیهان می کشاند.

3-هر چیزی که به آن بیندیشیم و با قدردان آن باشیم، آن را بسویمان می کشانیم.

4-اگر بتوانیم صادقانه به جای رشک، حسادت و انتقاد، شادمانه خدا را شکر کنیم، آنوقت می تونیم مطئن باشیم که همان برکت وقتی بهتر به سراغ خودمان نیز خواهد آمد.

5-پیوسته به خاطر نعمتهایی که به شما عطا شده است، قدردانی کنید و عشق بورزید، تا زندگی خود را به بهترین شکل متحول سازید.

6-اگر قدردان شغل فعلی خود باشید، هر چند که کاملا با آرزوهایتان متطبق نباشد، به زودی فرصت های بی نظیری بر سر راهتان سبز خواهد شد.

7-به خاطر همه آنچه تاکنون دریافت کرده اید، سپاسگذار باشید.

8-به خاطر همه آنچه تاکنون دریافت کرده اید، سپاسگذار باشید.

9-عمل شکرگذاری روزانه یکی از راه هایی است که به واسطه آن ثروت به سوی شما می آید.

10-بدون احساس قدردانی بابت آنچه دارید، به دست آوردن چیزهایی بیشتر در زندگیتان غیرممکن است.