حکیمان شرق، دهن را به میمونی بازیگوش تشبیه می کنند، که دائما در حال بازی از این شاخه به آن شاخه می پرد.

اگر در ذهن آگاهتان به ضمیر ناخودآگاهتان دستور ندهد که چه بکند، ضمیر ناخودآگاهتان هر جا که بخواهد می رود.

برای مثال نوجوانی که به یک گروه بزهکاری پیوسته است، به دنبال دستور گرفتن از سر دسته گروه است و مطابق دستورات عمل می کند.

ضمیر ناخودآگاه هم به همین صورت است، در صورتی که او را راهنمایی نکنید و به او دستور ندهید، ممکن است خرابی هایی را به بار آورد.

برای اینکه ضمیر ناخودآگاهتان را راهنمایی کنید، لازم است کانال های ارتباطی میان ذهن آگاه و ضمیر ناخودآگاهتان ایجاد کنید.

این کانال های ارتباطی را می توانید در سکوت و آرامش به وجود آورید و از روش تمرکز و مدیتیشن استفاده کنید.


کتاب برنامه ریزی عصبی کلامی nlp

زومیلا ردی-کیت برتون

منبع:قانون جذب