یه خونه کوچیک


خیال می کردم 

برای پیشونیم

 یه خونه کوچیک

 رو شونه هات داری

 چه بی دلیل چه زود 

بهونه گیر شدی 

چقد دلیل واسه 

بهونه هات داری

اهای فرصت کم 

اهای راه زیاد 

یه عمر فاصله بود 

از تو به این اغوش

بین من و تو هنوز 

یه ریز برف میاد 

به دیدنم که میای

 لباس گرم بپوش 

به دیدنم که میای 

برام گلاب بیار 

که مزه مزه کنم 

نفس کشیدن تو

برای تشنگیام

 یه کم سراب بیار

 که باز دوره کنم

 خیال دیدن تو


بخاطر تو دلم با این که زود شکست 

نه باز عاشق شد نه دوست پیدا کرد

نه پای درد و دل، هر کی رسید نشست

نه سفره ی دلشو، پیش هر کسی وا کرد

به دیدنم که میای برام ستاره بیار

 چراغ اول این شبو تو روشن کن

بازم اگه حرفام حوصلتو سر برد

هنوز سحر نشده هوای رفتن کن


به دیدنم که میای 

برام گلاب بیار 

که مزه مزه کنم 

نفس کشیدن تو

برای تشنگیام

 یه کم سراب بیار

 که باز دوره کنم

 خیال دیدن تو