با استفاده از این جملات تاکیدی از باشگاه بدبین ها بیرون بیایید و خود را در محاصره اشخاص موفق قرار دهید.


-من از مصاحبت و رفت و آمد با کسانی که نگرش مثبت دارند، لذت می برم. کسانی را دوست دارم که در برخورد با مسائل زندگی راه حل گرا هستند.

-وقتی در محاصره افراد مثبت اندیش هستم، احساس امنیت می کنم. حس می کنم می توانم از عهده هر مشکلی برآیم.

-وقتی با افراد شاد و با نشاط رفت و آمد می کنم با افرادی معاشرت می کنم که دائم در حال رشد هستند و به یادگیری مداوم اهمیت می دهند، انرژی زیادی دریافت می کنم.

-من از افراد مثبت درس می آموزم، آن ها می دانند که می توانند از عهده انجام هر کاری برآیند.

-من به ایده ها و نظراتی که اشخاص مثبت اندیش با من در میان می گذارند، گوش می دهنم و با آن ها با اعتماد بنفس و خوش بینی برخورد می کنم.

-من آگاهانه تلاش می کنم با کسانی معاشرت کنم که به من اعتماد دارند و تشویقم می کنند که به رویاهایم تحقق بخشم.

کتاب معجزات تغییرات مثبت

جک کنفیلد

منبع:سایت قانون جذب

جملات تاکیدی مناسب برای جذب افراد باهوش و ثروتمند،عبارات تاکیدی بهترین راه برای جذب افراد خوش برخورد و نابغه