هرگز تسلیم نشوید

افراد موفق سه وجه تشابه با بکدیگر دارند، تمرکز، پافشاری و صبر

آن ها به راحتی دست از دنبال کردن اهداف بزرگشان بر نمی دارند و تسلیم نمی شوند.

اما افرادی که در پی ثروت هستند، پس از مدتی کوتاهی،دست از تلاش بر می دارند و متوفق می شوند.

هدف اصلی تان را به خوبی بشناسید

افرادی که در زندگی خود داری رویا یا هدفی واقعی هستند، جزء ثروتمندترین و شادترین افراد محسوب می شوند.

آن ها کار خود را دوست دارند و به آن عشق می ورزند، هر روز با خوشحالی زمانی را صرف رسیدن به هدف خود کرده و به آن نزدیک تر می شوند.

اجتناب از افراد منفی باف

میزان موفقیت هر شخصی در زندگی به میزان موفقیت افرادی وابسته است که وی بیشترین زمان خود را با آن ها سپری می کند.

آنها در 85% اوقات با افراد دیگر دوست می شوند و با آن ها در ارتباط هستند اما در میان عموم مردم 96% از افراد جویای ثروت، تنها با هم ردیفمان خود در ارتباط هستند.

بنابراین اگر می خواهید مسیر دستیابی تان را به ثروت کوتاه کنید، باید ارتباط خود را ارتقا بخشید.

شما باید تصمیم بگیرید که ارتباطات تان از نوع ثروتمندان است یا افراد ناموفق

این شیوه به شما کمک می کند تا شغل بهتری پیدا کرده و کسب و کار جدیدی را آغاز کنید

مجله راز-شماره78

منبع:سایت قانون جذب